Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

Тема заняття / Oсновні положення:

Модуль 1.

ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема 1. Політична комунікація: суть, функції

Комунікація. Політична комунікація: суть, учасники, етапи становлення. Функції політичної комунікації. Політична комунікація як наука.

Тема 2. Масова та електоральна комунікація

Масова комунікація та її форми. Конвенційна та неконвенційна діяльність. Електоральна комунікація та її моделі. Виборча пропаганда та агітація. Ефективність та обмеження виборчої агітації.

Тема 3. Рекламна комунікація

Політична реклама та її види. Рекламна політика та рекламна кампанія. Етапи рекламної кампанії. Психологічні основи політичного рекламування. Друковані матеріали політичної реклами. Зовнішня реклама. Поширення політичної реклами.

Тема 4. Особиста комунікація

Особиста комунікація. Характеристики політика. Особистий контакт політика з населенням. Закономірності психологічного впливу на населення. Форми особистих контактів.

Модуль 2.

ІМІДЖЕЛОГІЯ. ІМІДЖМЕЙКИНГ

Тема 5. Загальні основи технології “розкрутки”

Міф. Ідея. Імідж. Політична міфологія. Базові характеристики іміджу. Образ та антиобраз. Типаж кандидата. Головна ідея (тема) виборчої кампанії. Основні засади формування іміджу. “Розкрутка” іміджу та її різновиди.

Тема 6. Іміджелогія. Іконіка. Іміджмейкинг

Іміджелогія – наука про формування іміджу. Іміджмейкинг та іміджмейкер. Іконіка.

Тема 7. Формування іміджу політика

Політика і психологія. Закономірності психологічного впливу. Політик. Політичний лідер та вожак. Харизматичний лідер. Лідер-демагог. Лідер партії. Персоналізація влади в партії. Імідж партійного лідера. Маркетинг партійного лідера. Оптимізація та корегування іміджу лідера. Телеімідж. Радіоімідж. Кампанія по дискредитації кандидата та її різновиди.

Тема 8. Поведінка кандидата в умовах компрометуючого впливу

“Вакцинація” громадської думки. Непряма оборона. Гіперболізація. Напад у відповідь. Самокритика як засіб від критики. Політичний перформанс. Виборча кампанія – суперперфоманс.

Тема 9. Формування іміджу партії

Імідж партії та його складові. Основні вимоги до формування іміджу партії. Емблема (логотип) партії. Політичне гасло (девіз, слоган).

Модуль 3.

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В ЗМІ. ПОЛІТИЧНИЙ PR

Тема 10. Загальні закономірності комунікації з мас-медіа

Засоби масової інформації (мас-медіа). Види та функції ЗМІ. Медіакратія. Реклама в ЗМІ. Види політичної реклами в ЗМІ.

Тема 11. Політична реклама в друкованих та аудіовізуальних (електронних) ЗМІ

Види політичної реклами в друкованих ЗМІ та її види. Вимоги до текстів політичної реклами. Політична реклама в аудіовізуальних (електронних) ЗМІ та її види.

Тема 12. Політична радіореклама та реклама в Інтернеті

Політична радіореклама та її форми.  Інтернет та політика. Типи та види інтернет-реклами.

Тема 13. Політичний PR

Форми політичної комунікації з ЗМІ (брифінг, прес-конференція, прес-реліз). Інформаційна блокада та інформаційний шум. Спін-технології. Умови ефективного розміщення політичної реклами в ЗМІ. “Заслужити пресу”. Інформаційна (медіа) карта. Інформаційний привід. Інформаційні хвилі. Паблісіті. Паблік рілейшнз (ПР). ПР-технології. Менеджмент у сфері ПР.