Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

Внесок М. Дюверже у вивчення політичних виборів

Кондорсе - засновник науки про вибори

Представницька та делегативна демократія

Ж.-Ж. Руссо та його ідея народного суверенітету

Виборча та ліберальна демократія

Інституційні гарантії демократії

Виборчі цензи

Система виборчого законодавства в Україні

Індекси політичної демократії

Активне та пасивне виборче право

Міжнародно-правові акти,які регулюють проведення виборів

Критерії демократичності виборів

Внесок Дж. Локка та Ш-Л. Монтеск’є у розробку теорії парламентаризму

Парламентські вибори світ і Україна

Прямі та непрямі вибори

Виборче право громадян - як основа політичної свободи

Абсентеїзм: суть, природа та наслідки

Учасники політичних виборів

Принципи демократичних виборів

Референдуми та їх різновиди

Референдуми в Україні

Переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи

Виборчий бюлетень

Представницька та делегативна демократія

Теорема неможливості Ерроу

Дім Свободи

Вирішальні та установчі вибори

Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи

Класифікація виборчих систем

Способи голосування

Виборча система та представництво жінок

Змішана виборча система

Класифікація виборчих систем