Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

Опонування

1.     Байковський П. Б. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу. Спеціальність – 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, ЛНУ ім. Івана Франка, 19.09. 2011.  

2.     Штефуца В. О. Виборча система ФРН як інституційна основа формування представницьких органів влади та механізм артикуляції інтересів громадян: федеральний та земельний вимір. Спеціальність – 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.

3.     Лебедюк В. М. Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу. Спеціальність – 25.00.02 – механізми державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 10.02. 2012.

4.     Гев’юк У. Ю. Формування інституту парламентських виборів у процесі демократизації політичної системи України. Спеціальність – 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 21.04. 2012.

5.     Троценко В. В. Регіональні особливості політичної участі громадян України в умовах переходу до демократії. Спеціальність – 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 24.11. 2012.

6.     Притуляк С. І. Еволюція політики Соціалістичного інтернаціоналу в контексті міжнародних відносин. Спеціальність – 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 30.03. 2013.

7.     Мойса Б. С. Участь громадських організацій інвалідів у формуванні державної політики щодо осіб з обмеженими можливостями. Спеціальність – 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 27.04. 2013.