Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

Інструкція по користуванню КаталогомКаталог представляє собою систематизований перелік літератури з проблем політології. У ньому опрацьована література поділена за алфавітним, жанровим та тематичним принципом.  Алфавітний показник подає весь перелік літератури за прізвищем авторів. Жанровий групує літературу за такими рубриками – Дисертації, Довідники, Монографії, Навчально-методична література, Статті. Окремо подано літературу, яка стосується України. Тематично література згрупована за поданими нижче рубриками:1.Політика.1.1. Політика.


1.2. Армія і політика.


1.3. Гендерна політика.


1.4. Геополітика.


1.5. Державна політика.


1.6. Екополітика.


1.7. Електоральна політика


1.8. Етнополітика.


1.8.1. Міжетнічні конфлікти


1.9. Інформаційна політика.


1.10. Міграційна політика.


1.11. Місцева (локальна) політика.


1.12. Мова і політика.


1.13. Мораль і політика.


1.14. Політика і релігія.


1.15. Політика пам’яті.


1.16. Регіональна політика (регіоналізм).2.Політична наука. Політологія.2.1. Інституційна політологія.


2.2. Політична антропологія.


2.3. Політична соціологія.3.Політична система суспільства як предмет політології.3.1. Політична система як галузь політології та навчальна дисципліна.


3.2. Методологічні проблеми дослідження політичної системи.4.Системність та суспільство. Системність у політичних відносинах та політичній діяльності.4.1. Системність та суспільство.


4.2. Сучасне суспільство.5.Структура та функції системи. Системність в процесі пізнання.5.1. Структура та функції системи.


5.2. Системний підхід в процесі пізнання.6.Методи аналізу політичних систем.6.1. Системний аналіз політичних систем.


6.2. Порівняльний аналіз політичних систем.


6.3. Інші методи аналізу політичних систем.7.Класичні та сучасні теорії політичної системи.7.1. Системний аналіз політичної системи Д. Істона.


7.2. Структурно-функціональний метод аналізу політичної системи Г. Алмонда.


7.3. Сучасні теорії політичної системи.8.Політична організація суспільства. Типологія політичних систем.8.1. Політична організація суспільства.


8.2. Підсистеми політичної системи.


8.3. Типологія політичних систем.9.Структура та функціонування політичної системи.9.1. Структура та елементи політичної системи.


9.2. Політичні інститути.


9.3. Інституалізація.


9.4. Функції та закономірності функціонування політичної системи.10.Влада як системоутворюючий чинник політичної системи.10.1. Влада.


10.2. Кратологія.


10.3. Політична влада.


10.4. Державна влада.


10.5. Легітимність влади.


10.6. Розподіл влади.


10.7. Організація влади.


10.8. Політична опозиція.11.Держава – основний інститут політичної системи.11.1. Держава.


11.2. Державний (політичний) суверенітет.


11.3. Державознавство.


11.4. Демократична держава.


11.5. Ліберальна держава.


11.6. Національна держава.


11.7. Правова держава.


11.8. Соціальна держава.


11.9. Державне управління.Державна служба.


11.10. Державотворення.


11.11. Форма державного правління.


11.12. Президентуалізм.


11.13. Парламентаризм.


11.14. Форма державного устрою.


11.15. Громадянське суспільство.12.Групи інтересів.12.1. Соціальна структура.


12.2. Соціальні групи.


12.3. Групова політика.


12.4. Лобізм.


12.5. Клієнтелізм.


12.6. Корпоративізм.13.Партійні системи.13.1. Політичний спектр.


13.2. Партійні системи.14.Виборчі системи.15.Нормативно-правова система.15.1. Нормативне регулювання політичного процесу.


15.2. Конституція.


15.3. Конституціоналізм.


15.4. Правосвідомість. Правова культура.16.Політичний процес і політична діяльність.16.1. Політичні відносини та політична поведінка.


16.2. Політична комунікація.


16.3. Політична відповідальність.


16.4. Політичний процес.


16.5. Політична участь.


16.6. Політична діяльність.


16.7. Політичні конфлікти та кризи.


16.8. Сталий розвиток.


16.9. Політична стабільність.


16.10. Політичні ризики.


16.11. Політичне управління (менеджмент).


16.12. Політичний маркетинг


16.13. Політичний консалтинг.


16.14. Політичний аналіз та прогнозування.


16.15. Політичні технології.


16.16. Паблік рилейшнз (ПР).17.Політичні рішення.18.Політичні еліти.19.Політичне лідерство.20.Політична свідомість (ментальність).20.1. Політична психологія.21.Політична культура.22.Політична ідеологія.23.Політична соціалізація.24.Політичний режим.25.Демократія.25.1. Демократизація.


25.2. Демократична консолідація.26.Тоталітаризм.27.Авторитаризм.28.Фашизм.29.Трансформація.30.Модернізація.31.Глобалізація.

Додати коментар


Захисний код
Оновити