Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання

1. У чому головна відмінність однопартійних і багатопартійних систем?

2. У чому полягає різниця між груповим та індивідуальним змаганням у межах політичної системи?

3. У чому суть концепції політичного ринку?

4. Дайте характеристику однопартійній системі. У чому полягає її суперечливість?

5. Які існують типи однопартійності?

6. Які відмінності між однопартійністю фашистського і комуністичного типу?

7. У чому полягає особливість африканської однопартійності? До якого типу однопартійності її зачисляють?

8. Які визначальні ознаки авторитарної однопартійності? Чим вона відрізняється від тоталітарної?

9. У чому різниця між тоталітарною та догматичною однопартійністю?

10. Чому гегемоністську партійну систему зачисляють до однопартійних систем? Які виділяють її різновиди?

11. Які визначальні фактори появи двопартійної системи?

12. Якими є переваги та недоліки двопартійної системи?

13. У чому полягає різниця між американською та британською двопартійністю?

14. Які існують різновиди двопартійної системи?

15. Якими є основні ознаки багатопартійної системи? У чому полягають її переваги та недоліки?

16. Тип партійної системи і політична стабільність.

17. Які способи утворення багатопартійних систем виокремлює М. Дюверже?

18. У чому полягає суть явища “лівизму”?

19. Виборчі та партійні системи.

20. Які існують типології багатопартійних систем?

21. Якими є недоліки системи поляризованого плюралізму? Які головні тенденції їх розвитку?

22. Яка засаднича різниця між системами поляризованого і поміркованого плюралізму?

23. Які є різновиди системи поміркованого плюралізму?

24. Для якого типу політичних систем характерна атомізована (мультипартійна) система?

25. Якими є засадничі ознаки системи домінуючої партії? Що таке явище переддомінації?