Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ (ПАРТОЛОГІЯ)

Запитання і завдання

1. Що слугує за критерій визначення політичних угруповань як політичних партій?

2. Які найважливіші елементи політичних партій виділяє К. Джанда?

3. Який елемент політичних партій виокремлює як основний М. Дюверже? Яким є його розуміння цього елементу?

4. Чим політична партія відрізняється від протопартії, клієнтели, монопартії?

5. Які фактори впливають на організаційну структуру партій?

6. Як поділяються партії залежно від їхньої організаційної будови?

7. У чому полягає особливість організаційної будови американських партій? Чим вона зумовлена?

8. Якою є організаційна структура європейських політичних партій?

9. Що робить партію демократичною?

10. Дайте характеристику дослідженням проблем внутрішньопартійної демократії. Назвіть два основних підходи до її інтерпретації.

11. Які основні характеристики визначення рівня внутріпартійної демократії?

12. Які критерії визначення рівня залученості партії?

13. Дослідження рівня членства в партіях і їхні результати.

14. Теоретичні проблеми вступу і виходу з партії.

15. Дослідження проблеми участі в партійній діяльності і їхні результати.

16. Якими є визначальні стимули участі членів партії у партійній діяльності?

17. Що розуміється під узгодженістю партії. Які її складові?

18. Які фактори впливають на згуртованість партії?

19. Які існують типи фракційності? Фактори, що її зумовлюють.

20. Назвіть фактори, які обмежують автономію партій.

21. Фінансова автономія партій. Джерела фінансування партій.

22. Державне фінансування партій і його соціальні наслідки.

23. Як впливає тип партійного членства на автономію партії?

24. Домінуюча коаліція і автономність партії.

25. Назвіть способи визначення місця партій на ліво-правій шкалі.

26. Які особливості проблемної орієнтації політичних партій на сучасному етапі? В чому суть теорії “нової політики”?

27. Політичний спектр та його конфігурація. Основні характеристики лівих та правих політичних цінностей.

28. Який елемент політичних партій є визначальним у марксистській методології? Чому?

29. Назвіть чинники, які дають змогу визначити класовість політичних партій.

30. Соціально-економічні розколи – причини появи політичних партій.

31. Назвіть чинники, які впливають на соціальну єдність партії.

32. Які явища в житті партій відображає теорія “замороження” і “розмороження” партійних систем?

33. Фактори, що визначають соціальну базу партій.

34. Які існують базові положення та відмінності у програмах політичних партій?

35. Які функції партійних програм?

36. Специфіка співвідношення між партійною програмою і партійним лідерством.

37. У чому полягає різниця між партіями залежно від прагнень партії, центру їх звернення?

38. Чим визначається стратегія партій? Які існують види стратегій?

39. Типи виборчих стратегій партій.

40. Чинники, які впливають на електоральний успіх партій.

41. Класифікація партій за їх місцем у системі влади.

42. Місце і роль опозиційних партій у здійсненні політичного керівництва.

43. Специфіка впливу партійної програми на діяльність правлячої партії.

44. Назвіть чинники, що визначають рівень інституалізації політичних партій.

45. Суть та способи легітимації політичних партій.

 

46. Правова інституалізація політичних партій.