Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 17 серп. 2017

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Запитання та завдання для перевірки знань

1. Що такедемократична законність”?

2. Назвіть критерії демократичності виборів.

3. Визначте принципи виборчого процесу.

4. Розкажіть про головні принципи демократичних виборів.

5. У чому полягає принцип всезагальності виборів?

6. Охарактеризуйте принцип рівності виборів.

7. Що робить вибори вільними?

8. Проаналізуйте поняття “прямі вибори”. У чому їх перевага перед непрямими (опосередкованими) виборами?

9. Як забезпечується таємний характер політичних виборів?

10. Чому вибори мають бути обов’язковими та періодичними?

11. Що ви знаєте про ознаки справжніх виборів?

12. Дайте визначення терміна “уніформізм”.

13. Які політичні наслідки розведення виборів у часі?

14. Охарактеризуйте передвиборну кампанію, її завдання.

15. Розкажіть про виборчу кампанію, її основні моделі.

16. Що таке “виборчий період” і “виборчий процес”?

17. Які засади й етапи виборчого процесу?

18. Назвіть головні процедури виборчої кампанії.

19. Як відбувається проголошення (призначення) виборів?

20. Розкажіть про реєстрацію та процедуру формування списків виборців.

21. Охарактеризуйте процедуру та правила утворення виборчих округів.

22. У який спосіб створюють виборчі дільниці?

23. Які різновиди виборчих дільниць виокремлює українське законодавство?

24. Які вимоги до приміщення для голосування висувають?

25. Проаналізуйте порядок формування органів, що проводять вибори.

26. З’ясуйте способи висування (номінації) кандидатів.

27. Як відбувається номінація кандидатів політичними партіями?

28. Що таке “попередні вибори” (праймеріз).

29. Визначте порядок офіційного оголошення учасників виборчого процесу (кандидатів).

30. Охарактеризуйте передвиборну пропаганду й агітацію, їхні цілі, форми, засоби та обмеження.

31. У чому суть агітаційної кампанії та політичної реклами?

32. Який порядок голосування? Що таке “факультативне” й “обов’язкове голосування”?

33. Проаналізуйте порядок підрахунку голосів виборців, установлення підсумків голосування та результатів виборів.

34. Як відбувається офіційне оприлюднення результатів виборів?

35. Яка процедура реєстрації кандидатів та заміщення депутатів, котрі вибули?

36. Розкажіть про моделі фінансування виборчих кампаній.

37. Що таке “фандрайзинг”?

38. Охарактеризуйте ресурси та джерела фінансування виборчих кампаній.

39. Що таке “брудні гроші”? Яких їхній вплив на вибори?

 

40. Проаналізуйте особливості фінансування виборів в Україні.