Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ІНФОРМАЦІЙНА БЛОКАДА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ

Інформаційна блокада. У недемократичних виборах, при відсутності вільної преси досить часто застосовують т. зв. інформаційну блокаду.  Інформаційна блокада - ситуація, коли всі (чи майже всі) засоби масової інформації (ЗМІ) знаходяться під впливом одного кандидата у депутати (політичної сили) і висвітлюють його (її) діяльність лише у позитивних тонах, в той час як про опонентів подається лише негативна інформація. Ефективним способом боротьби з інформаційною блокадою є провокація – несподівана заява чи вчинок, які привернуть увагу ЗМІ. Однак цим прийомом не слід зловживати. Чим ближче до дня виборів – тим менше повинно бути скандальних та голослівних заяв. Прорив інформаційної блокади змушує її організаторів шукати інших форм впливу на виборців – до чого вони звичайно виявляються не готовими і програють. З іншого боку деякий дефіцит інформації про кандидата викликає зацікавленість виборців до нього.

Інформаційний шум - елемент комунікативного процесу, джерело перешкод, бар’єри, які можуть виникати між джерелом інформації та комунікатором і між повідомленням та аудиторією, впливати на адекватність інтерпретації (розкодування) отриманого повідомлення, вносити зміни у значення повідомлення.

Інформаційний шум може бути пов’язаний або з джерелом інформації або з каналом її передачі, привнесений із середовища мимовільно (випадкові звукові сигнали, міміка, жести, що супроводжують інформацію) чи створюватися свідомо і цілеспрямовано використовуватися для спотворення інформації та маніпулювання громадською думкою.

У ситуації маніпулювання інформаційний шум з погляду “виробника” повідомлення з джерела перешкоди перетворюється в головне джерело інформації. Для цього використовуються візуальні символи (непривабливі ракурси показу, відштовхувальний, неадекватний повідомленню, контекст та ін.), різноманітні ефекти, що призводять до драматизації, емоціоналізації повідомлення, блокують раціональне сприйняття інформації.

Шумом може виступати інша інформація, яка нейтралізує основну інформацію сумарною дією менш важливих повідомлень. Інформаційним шумом часто є чутки. Інформаційний шум використовують у багатьох техніках маніпулювання громадською думкою та масовою свідомістю, інформаційних війнах, психологічних операціях, де використовуються і фізичні перешкоди (глушіння радіостанцій), і “тонкі” техніки впливу на свідомість та підсвідомість людей.