Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ PR

Менеджмент у сфері ПР. Сукупність організаційних заходів, які забезпечують планомірний процес реалізації завдань зв’язку з громадськістю у політичній сфері називають менеджментом у сфері ПР. Складається з чотирьох етапів: 1) визначення проблеми; 2) планування та програмування; 3) діяльність і комунікація; 4) оцінка програми.

Загалом становлення паблік рілейшнз як самостійної сфери діяльності, спрямованої на досягнення взаєморозуміння і співпрацю між організацією та громадськістю, зумовлена, з одного боку, процесами розширення політичної участі, формування і утвердження демократичних засад функціонування суспільств (зокрема американського), в яких гарантуються права і свободи, цінується індивідуальність особи, її переконання і на які неможливо впливати лише через примус і контроль. Паблік рілейшнз широко використовують у сучасних політичних процесах, становить невід’ємну частину політичних технологій і виборчих кампаній.